پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​ضرورت اجرای برنامه‌های موثر فرهنگی در حوزه ایمنی

تاریخ انتشار: 1398/05/14

رییس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان بر ضرورت لزوم آموزش همگانی و اجرای برنامه های موثر فرهنگی در حوزه ایمنی و ارتقاء فرهنگ ترافیک در استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، غلامرضا بیرنگ در نشست ایمنی و ترافیک شهرستان کبودراهنگ با اشاره به اینکه آموزش، راهبرد اصلی برای کاهش حوادث رانندگی است، گفت: باید نسبت به افزایش آگاهی مردم و مشارکت عمومی در زمینه حوادث رانندگی با اجرای برنامه‌های موثر آموزشی مناسب نسبت به تغییر رفتار عموم مردم در موضوع رانندگی و رعایت قوانین در جاده‌ها اقدام کرد.

وی افزود: با آسیب شناسی و شناخت صحیح از عوامل وقوع حوادث رانندگی، به شکل مسأله محور باید حرکت کنیم.

بیرنگ به بیان معضلات فرهنگی در سرقت علائم هشداردهنده منصوبه از سوی اداره ایمنی و حریم اشاره کرد و یادآور شد: متأسفانه در مدت سه ماه امسال ۱۵ عدد چراغ چشمک زن در این محور به سرقت رفته است.

وی از تمامی رسانه‌های جمعی خواست در زمینه افزایش برنامه‌های آموزش همگانی در خصوص امور ترافیکی برای مردم تلاش کنند. مشخصات:
نظرات: *