پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی​برتری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در جشنواره شهید رجایی

تاریخ انتشار: 1398/06/02

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در جشنواره شهید رجایی حائز رتبه برتر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همدان، بیست و دومین دوره جشنواره شهید رجایی با هدف معرفی دستگاه های اجرایی برتر و کارمندان نمونه استان همدان برگزار شد و و دستگاه ها و کارمندان نمونه ادارات معرفی و تجلیل شدند.

دستگاه های برتر بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی شده اند و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در شاخص زیربنایی و تولید بیشترین امتیاز را کسب و به عنوان دستگاه برتر اتخاب شد.

در این جشنواره لوح تقدیر و تندیس جشنواره به مصطفی پناهنده، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان و تعدادی از کارمندان این اداره کل اهدا شد.

در بیست‌و‌دومین جشنواره شهید رجایی 14 دستگاه اجرایی برتر و هفت مدیر دارای خدمات ممتاز استان همدان معرفی شدند.

RAJ7.jpg
RAJ8.jpg
RAJ1.jpg
RAJ4.jpg
RAJ3.jpg
RAJ2.jpg
RAJAEI2.jpg
RAJ9.jpg

 مشخصات:
نظرات: *