پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیفروش اموال ضایعاتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

تاریخ انتشار: 1399/05/04

اموال ضایعاتی اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان همدان به فروش می رسد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، علاقمندان برای بازدید می توانند تا تاریخ هشتم مرداد از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعد از ظهر در محل پایانه کالا همدان ( روبروی پلیس راه محور همدان - تهران ) و ساختمان شهید تحریری ( بلوار سردار شهید حاج حسین همدانی ( بلوار فرودگاه )) حضور یابند.  

ضمنأ برای شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.ir ) و http://iets.mporg.ir) مراجعه کنند.

 آخرین فرصت برای دریافت پیشنهادات ساعت ۱۴ بعد از ظهر مورخ نوزدهم مرداد در سامانه ستاد ایران است .

 مشخصات:
نظرات: *