سمترئيس اداره امور مالي
عکس
نامامير
نام خانوادگیاميرصادقي
تلفن مستقیم4210434-5    4210438
نمابر
تلفن داخلی253
 
سمتكارشناس اداره ايمني وترافيك
عکس
نامفرهاد
نام خانوادگیپوراحمدي
تلفن مستقیم4210434-5
نمابر
تلفن داخلی208
 
سمتمدیر کل
عکس
ناممصطفی
نام خانوادگیپناهنده
تلفن مستقیم08134210441
نمابر08134210442
تلفن داخلی1141
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان همدان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"