سمتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
عکس
ناممحمد
نام خانوادگیسرگزی
تلفن مستقیم081342210450
نمابر
تلفن داخلی1150
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان همدان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"