سمتمسوول روابط عمومی
عکس
نامصدیقه
نام خانوادگیفکری
تلفن مستقیم08134210436
نمابر
تلفن داخلی
 
سمتکارشناس روابط عمومی
عکس
ناممحمود
نام خانوادگیخدایوندی
تلفن مستقیم08134210436
نمابر
تلفن داخلی
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان همدان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"