محمد رودباریمدير كل34210441 - 08134210442 - 081
مصطفی پناهنده معاون حمل و نقل34210437 - 08134210437 - 081
محمد سرگزيمعاون توسعه مديريت و منابع انساني34210450 - 08134210442 - 081
صديقه فكريروابط عمومي34210436 - 081
تلفن گوياتلفن گويا34210436 - 081
تلفنخانهتلفنخانه34410752-4 ,, 34210446-7 ,, 34210434  081

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان همدان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"