پوشه: اداره برنامه و بودجه
  
پوشه: واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان همدان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"