مزایده و منقاصه

 
  
  
لینک سامانه ستاد.docx
  
قرارداد پل عابر شهريور 95.zip
  
شهريور 95nojeh.zip
  
شهريور 95karkan.zip
  
شرایط عمومی شهريور 95.zip
  
شرایط اختصاصی پل ویان شهريور 95.zip
  
شرایط اختصاصی پل کرکان شهريور 95.zip
  
پيشنهاد قيمت شهريور 95.zip
  
“فراخوان عمومي” مشاركت در ساخت ونصب16 دستگاه پل فلزي عابر پياده.pdf
  
مزايده عمومي نگهداري و بهره برداري از تابلوي هاي تبليغاتي منصوبه در جاده هاي استان همدان.zip
  
مزایده بهره برداری از جایگاه CNG همدان - رزن.zip
  
مزایده بهره برداری از جایگاه CNG تویسرکان.zip
  
مناقصه سامانه تردد شمار برخط- 29 محور.docx
  
مناقصه سامانه تردد شمار برخط- 28 محور.docx
  
طرح های 5 گانه ارتقاء ایمنی - نمونه قرارداد.pdf
  
طرح های 5 گانه ارتقاء ایمنی - آیین نامه فنی.pdf
  
طرح های 5 گانه ارتقاء ایمنی - اسناد مناقصه.pdf
  
طرح های 5 گانه ارتقاء ایمنی - نامه.jpg
  
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها- آگهی مناقصه.pdf
  
ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه ها- اسناد مناقصه.pdf
  
ایمن سازی فیزیکی  مدارس حاشیه راه ها- شرایط مناقصه.pdf
  

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان همدان میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"